Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

“ZOOM. Na kulturę” - wspólne szkolenia krośnieńskich kadr kultury.

 

“ZOOM. Na kulturę” wspólne szkolenia krośnieńskich kadr kultury

 

Od sierpnia do grudnia 2021 roku, krośnieńskie kadry kultury będą wspólnie podnosić swoje kompetencje, dzięki projektowi “ZOOM. Na kulturę”  dofinansowanemu ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

Projekt “ZOOM. Na kulturę” zakłada podniesienie kompetencji kadr kultury w Krośnie: pracowników samorządowych instytucji kultury oraz osób ze środowiska animatorów i artystów. W ramach projektu przeprowadzony zostanie cykl edukacyjnych warsztatów kompetencyjnych. Dodatkowo zrealizowane zostaną dwie wizyty studyjne w ośrodkach kulturalnych województwa małopolskiego i lubelskiego. 

Warsztaty prowadzone będą metodami angażującymi uczestników i uczestniczki do interakcji i wspólnej pracy. Do ich prowadzenia zaproszone zostały osoby z bogatym doświadczeniem, rozpoznawalne i cenione w ogólnopolskim środowisku, posiadające nie tylko wiedzę merytoryczną, ale także umiejętność pracy z zespołem i łatwość w przekazywaniu wiedzy.

Pomysł na realizację projektu oraz tematów szkoleń był efektem wspólnej pracy podczas spotkania na którym obecni byli przedstawiciele samorządowych instytucji kultury oraz Wydziału Kultury i Sportu UM Krosna. Tematy szkoleń i warsztatów dotyczą min. wizji i misji instytucji, dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami, edukacji i pedagogiki, marketingu i PR w kulturze, rozwiązywania sporów czy budowania wspólnych strategii, komunikacji i współpracy. 

Oprócz podniesienia kompetencji krośnieńskich działaczy kultury, efektem projektu będzie również nawiązanie partnerskiej sieci relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami zadania.

„ZOOM. Na kulturę”  dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

Wnioskodawcą oraz operatorem zadania jest Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie a partnerami: Gmina Miasto Krosno, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.