Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Edukacja dzieci i młodzieży

W Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej odbywają się zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych.

Oferta lekcji regionalnych obejmuje lekcje całoroczne oraz sezonowe. Zajęcia polegają na wykorzystaniu rekwizytów kultury tradycyjnej (dawnych przedmiotów codziennego użytku, elementów świata przyrody wykorzystywanych w dawnych czasach, np. do zabawy, w medycynie ludowej) oraz tekstów kultury tradycyjnej (gier, pieśni, przysłów, tekstów gwarowych) w ramach scenariusza zajęć aktywizującego wszystkich uczestników, odbywającego się w wybranych przestrzeniach Etnocentrum.

Proponujemy lekcje:

  • sezonowe: w zależności od pory roku, zapraszamy na spotkania z tradycyjną obrzędowością doroczną ziemi krośnieńskiej i poznawanie zwyczajów i obrzędów praktykowanych przez mieszkańców naszych stron pod koniec wieku XIX i początkiem wieku XX; przekazana wiedza zostanie uzupełniona i utrwalona dzięki połączeniu z warsztatem rękodzielniczym lub kulinarnym nawiązującym do tematyki lekcji.
     
  • całoroczne, połączone ze zwiedzaniem Etnocentrum, z wykorzystaniem autentycznych rekwizytów oraz tekstów kultury tradycyjnej (legendy, pieśni, ) w wybranym scenariuszu.

- Lnem snuta opowieść – tajniki rękodzieła tradycyjnego. Lekcja krótka (1 godz. 15 min.) – Uczniowie zwiedzają Etnocentrum, poznając historię przemysłu lniarskiego w Krośnie i okolicy/ cena: 15 zł za uczestnika. Lekcja długa (2 godz.) – Podzieleni na dwie grupy uczniowie zwiedzają Etnocentrum, poznając historię przemysłu lniarskiego w Krośnie i w okolicy (1 h), oraz zostają wtajemniczeni w podstawy tkactwa w trakcie warsztatów tradycyjnego rękodzieła (1 h)/ cena: 30 zł za uczestnika.

- Świat baśni i legend z okolic Krosna. Lekcja krótka (1 godz. 15 min.) - Uczniowie zwiedzają Etnocentrum, poznając świat baśni i legend z okolic Krosna/ cena: 15 zł za uczestnika. Lekcja długa (2 godz.) – Podzieleni na dwie grupy uczniowie zwiedzają Etnocentrum, poznając świat baśni i legend z okolic Krosna (1 godz.), oraz uczestniczą w warsztatach rękodzieła tradycyjnego/ cena: 30 zł za uczestnika, lub w warsztatach kulinarnych (do wyboru, 1 godz.)/ cena: 30 zł za uczestnika.

- Rośnij bochnie, rośnij – sekrety pogórzańskiej kuchni. Lekcja krótka (1 godz. 15 min.) – Uczniowie poznają tradycje związane z uprawą roli i technikę wypieku chleba/ cena: 15 zł za uczestnika. Lekcja długa (2 godz.) – Podzieleni na dwie grupy uczniowie poznają tradycje związane z uprawą roli i technikę wypieku chleba (1 godz.) oraz uczestniczą w warsztatach pieczenia proziaków (1 godz.)/ cena: 30 zł za uczestnika.

Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku szkolnym. Lekcje regionalne odbywają się od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00. W celu dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb danej grupy, prosimy o wcześniejszy kontakt.