Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO

 

 

 

Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, sekcja Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza realizuje przedsięwzięcie "Krośnianie krośnianom - warsztaty tradycji", które jest częścią projektu pn. "Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy=KROSNO” na który Beneficjent - Gmina Miasto Krosno, uzyskał dotację w wysokości 15 328 498,86 PLN realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Lokalnego. Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa. Celem projektu jest kompleksowa poprawa jakości życia w Krośnie oraz lepsze dostosowanie administracji Krosna do potrzeb mieszkańców, zgodne z hasłem, które stanowi nadrzędną narrację funduszy norweskich – „Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

www.norwaygrants.pl / www.norwaygrants.org

 

Przedsięwzięcie „Krośnianie krośnianom – warsztaty tradycji” składać się będzie szeregu międzypokoleniowych warsztatów z zakresu kultury ludowej i tradycyjnej. Dobór dziedzin jest ściśle związany z tradycją regionu, a formuła zajęć, przez zaangażowanie w ich prowadzenie dwóch mistrzów tradycji (jednego starszego i drugiego młodszego pokolenia), wywodzących się z lokalnego środowiska, zapewni ich atrakcyjność i wzmocni więź między samymi prowadzącymi jak i uczestnikami.

-------------------------

Fundusze norweskie reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich Norwegia przyczynia się do ograniczenie nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej oraz obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami, Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

-------------------------

Przedsięwzięcie "Krośnianie krośnianom - warsztaty tradycji"  składać się będzie z następujących działań:

Działanie 1. Przygotowanie do badań terenowych, badania terenowe i promocja działań.

Punktem wyjścia uczynimy poszukiwanie zasobów kultury tradycyjnej miejscowości składających się na dzisiejsze miasto Krosno (Białobrzegi, Polanka, Turaszówka, Suchodół, Krościenko Niżne, Krosno). Badania poprzedzi szkolenie w Skansenie w Kolbuszowej, lub Muzeum Etnograficznym. Udział w badaniach zaproponujemy studentom Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. 

W tym czasie rozpocznie się także promocja działań, kontynuowana do III kwartału 2023.

 

Działanie 2. Organizacja warsztatów:

Przyrodniczych, w tym warsztatów

  1. a) zielarskich – IV kwartał 2022 i II kwartał 2023 - galeria zdjęć z warsztatów zielarskich 2023, galeria zdjęć z warsztatów zielarskich 2022
  2. b) ornitologicznych – II - III kwartał 2022  - galeria zdjęć z warsztatów ornitologicznych 

Muzycznych, w tym warsztatów  

  1. b) muzykanckich – IV kwartał 2022 i I kwartał 2023  - galeria zdjęć z warsztatów muzykanckich 2023, galeria zdjęć z warsztatów muzykanckich 2022
  2. c) tanecznych – II - III kwartał 2022 i II kwartał 2023 - galeria zdjęć z warsztatów tanecznych 2022
  3. d) śpiewaczych – III kwartał 2022 i III kwartał 2023 - galeria zdjęć z warsztatów śpiewaczych 2023, galeria zdjęć z warsztatów śpiewaczych 2022

 

Działanie 3. Organizacja corocznego wydarzenia podsumowującego.

W programie znajdą się potańcówki i koncerty. Będzie to okazja do zaprezentowania umiejętności, które uczestnicy warsztatów posiedli w trakcie ich realizacji, oraz możliwość ponownego spotkania się uczestników warsztatów, a tym samym wzmocnienia więzi, która powstała między nimi. Będą to 2-3 dniowe imprezy weekendowe, które odbędą się w III kwartale 2022 i III kwartale 2023 roku.

Działanie 4. Podsumowanie projektu (rozliczenie i ewaluacja).

 

Formularze zapisów na poszczególne warsztaty będą się pojawiać sukcesywnie przy w/w warsztatach oraz na profilu Etnocentrum: https://www.facebook.com/etnocentrum 

 

-------------------------

Podsumowanie projektu za rok 2022

W roku 2022 w ramach projektu „Krośnianie krośnianom – warsztaty tradycji” zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy deklarowane warsztaty: ornitologiczne, zielarskie, muzykanckie, taneczne i śpiewacze. Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy ekspertów w swoich dziedzinach, dzięki czemu uczestnicy mogli zapoznać się z tajnikami np. pracy ornitologa, korzystając z doświadczenia i wiedzy Mistrz i Pomocnika Mistrza. Udział w warsztatach był bezpłatny, a zapisy na poszczególne zajęcia prowadziliśmy poprzez formularze online.

W dniach 16 – 17 września 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie podsumowujące w ramach projektu. Zostali na nie zaproszeni zarówno uczestnicy warsztatów, prowadzący, jak i mieszkańcy Krosna.

16 września odbyła się potańcówka z kapelami ludowymi powstałymi w wyniku projektu „Szabasówka Bobowska Szkoła Tradycji”. Na potańcówce zaprezentowali swoje nowo nabyte umiejętności uczestnicy warsztatów tanecznych wraz z prowadzącymi zajęcia Mistrzami.

17 września goście zaproszeni zostali na koncert zespołu Widymo, który poprzedził występ Ewy Grochowskiej i Aleksandry Cieślik wraz z uczestniczkami prowadzonych przez nie warsztatów śpiewaczych.

Imprezie towarzyszył poczęstunek oraz wystawa zdjęć wykonanych przez prowadzących warsztaty ornitologiczne podczas zajęć w terenie.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w naszej galerii: dzień pierwszy, dzień drugi.

 

-------------------------

Podsumowanie projektu za rok 2023

W roku 2023 w ramach projektu „Krośnianie krośnianom – warsztaty tradycji” odbyły się następujące warsztaty: muzykanckie, zielarskie, śpiewacze i taneczne. Do udziału w warsztatach ponownie zapraszaliśmy mieszkańców Krosna i okolic. Udział w warsztatach był bezpłatny, a informacja o naborze pojawiła się na naszej stronie internetowej, w naszych social mediach oraz w przestrzeni miejskiej Krosna (plakaty). Promocje poszczególnych warsztatów jak i całego projektu prowadziliśmy także dzięki uprzejmości współpracujących rozgłośni radiowych i lokalnych portali informacyjnych. Na wszystkich warsztatach udało się zebrać maksymalną liczbę uczestników. Warsztaty prowadzili: Mistrz i Pomocnik Mistrza, co pozwoliło na szeroki zakres przekazywanej wiedzy i doświadczenia. Zajęcia w ramach realizowanego projektu skierowane były do osób dorosłych z doświadczeniem lub bez doświadczenia w danej dziedzinie.

 W dniach 15 - 16 września 2023 roku planowo odbyło się drugie spotkanie podsumowujące w ramach projektu. Zostali na nie zaproszeni zarówno wszyscy uczestnicy warsztatów, prowadzący, oraz mieszkańcy Krosna i okolic.

15 września odbyły się warsztaty śpiewacze, podczas których uczestnicy ćwiczyli nad techniką śpiewu tzw. „otwartym głosem”. Uczestnicy zapoznali się m.in. z repertuarem śpiewu rodzinnego, obrzędowego, przyśpiewkami, balladami. Tego dnia odbyła się także potańcówka z kapelą ludową, podczas której wystąpiła grupa uczestników warsztatów muzykanckich.

16 września odbyła się druga część warsztatów śpiewaczych wraz z występem utworzonej grupy. W tym dniu obył się także koncert zespołu „Ruty Uwite”.

W czasie dwudniowego wydarzenia podsumowującego projekt dla naszych gości został przygotowany poczęstunek, na który składały się potrawy regionalne i lokalne, m.in. świeżo robione masło, chleby wypiekane w naszej pracowni kulinarnej, smalczyk, kruche ciasteczka.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są w naszej galerii: podsumowanie projektu.