Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Otwarte cyfrowe zasoby etnograficzne ziemi krośnieńskiej

Otwarte cyfrowe zasoby etnograficzne ziemi krośnieńskiej to projekt polegający na digitalizacji, udostępnieniu, a tym samym umożliwieniu ponownego wykorzystania w celach popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych zasobów etnograficznych ziemi krośnieńskiej znajdujących w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Muzeum, będąc partnerem zadania, udostępniło kolekcję regionalisty Stanisława Witkosia, jedyną i być może ostatnią tego typu kolekcję etnograficzną z XIX i XX wieku.

Dzięki realizacji zadania część ekspozycji Witkosia, tj. pamiętnik, rękopis i maszynopis książki "Bajdy i Moderówka" (łącznie 392 strony dokumentów) została umieszczona w otwartej bibliotece cyfrowej, co pozwala na w pełni zasłużone upowszechnienie i spopularyzowanie kolekcji. Jednocześnie Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej pozyskało zasoby cyfrowe, w oparciu o które rozwijać może swoją działalność, zaś ogół społeczeństwa zdobył dostęp do wcześniej nieznanych eksponatów etnograficznych; pamiętnika stanowiącego zaczątek monograficznego opisu życia we wsiach okolicznych, od 2 poł. XIX wieku do czasów współczesnych, rękopisu i maszynopisu książki "Bajdy i Moderówka", książki niedostępnej dotąd w wersji online, dzieła życia Stanisława Witkosia, "drobiazgowej rekonstrukcja stanu i przeobrażeń kultury ludowej mikroregionu na tle społeczno-gospodarczych i historycznych wydarzeń, wykonanej przez jednego z nosicieli tej kultury, prostego człowieka pracy" (fragment recenzji prof. dr Józefa Burszty).

Zdigitalizowany zasób dostępny jest na stronie http://biblioteka.etnocentrum.pl/dlibra

Ponadto w ramach realizacji zadania opracowano scenariusze działań edukacyjnych "Kim jest archiwista społeczny" oraz "Bazy cyfrowe jako cenne źródło wiedzy". Pierwsze działanie pt. „Kim jest archiwista społeczny” zrealizowano stacjonarnie w ramach lekcji regionalnej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Drugie, pt. „Bazy cyfrowe jako cenne źródło wiedzy” dostępne jest w wersji online:

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.