Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Monografia "Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna"

Z dumą przedstawiamy nasze pierwsze wydawnictwo - monografę o tytule "Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna"!

 

 

Publikacja to wynik dwuletnich badań prowadzonych w ramach projektu "Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna", których przedmiotem była kultura ludowa i tradycyjna ziemi krośnieńskiej - regionu nieobjętego dotychczas szerokimi etnograficznymi badaniami terenowymi. 

Powołany zespół badaczy dokonał kwerendy istniejących źródeł i zbiorów muzealnych i przeprowadził szczegółowe wywiady terenowe na obszarze powiatów krośnieńskiego i 4 sąsiednich. Rozmowy z najstarszymi mieszkańcami dotyczyły zagadnień i tekstów związanych z obrzędowością doroczną, ich celem było również oszacowanie terenowego zasobu oraz stopnia zachowania szczegółowo określonych zjawisk kultury ludowej i tradycyjnej.

Zebrane materiały zostały opracowane i zebrane w ramach publikacji podsumowującej zadanie, zawierającej wybór zebranych źródeł (transkrypcje tekstów słownych i melodii, fotografie) oraz artykuły, w przystępny sposób omawiające zebrane materiały i podejmujące ich naukową analizę.

 

Monografia "Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej na ścieżkach kultury tradycyjnej. Wyprawa pierwsza: obrzędowość doroczna" została częściowo udostępniona online, w bibliotece cyfrowej Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej: http://biblioteka.etnocentrum.pl/dlibra

Osoby zainteresowane dostępem do całości publikacji, zapraszamy do kontaktu np. za pośrednictwem formularza w ramach tej witryny www. Publikacja jest bezpłatna, ograniczeniem jest jedynie stosunkowo niski nakład (300 egzemplarzy).