Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Międzynarodowa wystawa "Motywy ludowe w plakacie", wernisaż 30 lipca o 19:00

Zapraszamy na niezwykłą wystawę, której celem jest porównanie sztuki ludowej w wielu miejscach świata i pokazanie jej wspaniałych motywów na plakatach.
 
Sztuka ludowa, nośnik symboli kulturowych z dawnych czasów, może być źródłem atrakcyjnych motywów artystycznych. Uprawiały ją wiejskie, lokalne społeczności. Piękno i swoisty optymizm emanujące z tej sztuki wynikają m.in. z jej uniwersalnej prostoty. Każdy z krajów, czy nawet regionów w obrębie jednego państwa, charakteryzował się pewną odrębnością i różnorodnością kultury ludowej, co było widoczne również w wytworach plastycznych, we wzornictwie. Sztuka ludowa, przekazywana z pokolenia na pokolenie, przetrwała do dziś; trzeba mieć nadzieję, że zachwycać będzie ona jeszcze nasze wnuki i prawnuki.
 
Celem wystawy jest zaprezentowanie sztuki ludowej z wielu miejsc świata i pokazanie wyjętych z niej motywów na plakatach. Każdy z artystów, zaproszonych do wzięcia udziału w wystawie, mógł wysłać jeden plakat oddający temat motywu ludowego. Praca mogła być specjalnie zaprojektowana na wystawę lub mogła powstać wcześniej. Jedynym warunkiem, który musiała spełniać była inspiracja folklorem lub ludowością w zakresie użytego motywu.
 
Współorganizatorem wystawy jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Rzeszów oraz portal Krosno24.pl
 
Patrycja Longawa - kierownik Katedry Projektowania Graficznego i wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, doktor sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim, magister sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2013 r. ukończyła drugi fakultet z grafiki i obroniła dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Druku Cyfrowego pod kierunkiem dr hab. Joanny Janowskiej-Augustyn na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stworzyła też dyplom projektowy w Pracowni Projektowej II pod kierunkiem dr. hab. Wiesława Grzegorczyka, prof. UR. Jej dyplom z grafiki warsztatowej nominowany był do Nagrody im. Jerzego Panka za najlepszy dyplom artystyczny Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2013 roku.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół grafiki komputerowej, grafiki, plakatu i ilustracji. Patrycja Longawa prezentowała swoje prace na około 270 wystawach w 38 krajach świata. Za swoje prace zdobyła 46 nagród, wyróżnień, stypendiów oraz nominacji w kraju i za granicą, w tym prestiżowe I miejsce za plakat „Never Forget 1914”, na II International Poster Exhibition (2014).
_____________________________________
 
We invite you to an outstanding exhibition. Its purpose is to compare folk art around the world and to show its wonderful motifs on posters.
 
Folk art performed by local communities is a great carrier of cultural symbols from the past. It may be a source of fascinating artistic motifs. The beauty and optimism emanating from this art mostly derive from its simplicity. Each of the countries, or even regions, used distinct characteristics of their culture, which were visible in the designs of their artistic products. Folk art, handed down from generation to generation, has survived to this day. We must hope that it will continue to amaze our grandchildren and great-grandchildren.
 
Each of the artists invited to participate in the exhibition had to send one poster depicting the theme of the chosen folk motif. The artwork could have been designed specifically for the exhibition or created earlier. The only condition that had to be met was that it had to be inspired by folklore.
The co-organizer of the exhibition is the University of Information Technology and Management in Rzeszów. Radio Rzeszów and the Krosno24.pl portal are partners of the event.
 
Patrycja Longawa - head of the Department of Graphic Design and lecturer at the University of Information Technology and Management in Rzeszów. Doctor of Fine Arts and Conservation of Artworks at the University of Rzeszów, Master of Arts degree from the University of Rzeszów.
In 2013, she graduated with honours from the second elective in Graphics from the Digital Printing Studio under the supervision of habilitated doctor Joanna Janowska-Augustyn at the Faculty of Art at the University of Rzeszów. She also created a design graduation project at Pracownia Projektowa II at the University of Rzeszów (the Design Studio II) under the supervision of habilitated doctor Wiesław Grzegorczyk, professor at the University of Rzeszów. Patrycja Longawa’s project in graphic techniques was nominated for the Jerzy Panek award as the best art diploma in the Faculty of Art at the University of Rzeszów in 2013.
Her interests are focused on traditional as well as computer graphics, posters and illustrations. Patrycja Longawa has presented her artworks at about 270 exhibitions in 38 countries around the world. She received 46 awards, many honourable mentions, scholarships, and nominations in Poland and abroad, including her prestigious 1st place for the poster "Never Forget 1914" at the 2nd International Poster Exhibition in 2014.

TERMIN: 30 lipca – 19 sierpnia 2021 r., wernisaż 30 lipca o 19:00

MIEJSCE: Galeria na strychu Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

WSTĘP: wolny, w godzinach pracy instytucji

Podczas zwiedzania obowiązuje reżim sanitarny:

- ilość miejsc ograniczona zgodnie z aktualnym rozporządzeniem,

- obowiązek zakrywania ust i nosa,

- obowiązek dezynfekcji rąk.