Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Konkurs fotograficzno- krajoznawczy "4 pory roku" - edycja II

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu fotograficzno-krajoznawczego "4 pory roku". W tej edycji prosimy o zdjęcia konkursowe przedstawiające dworki ziemi krośnieńskiej

 

Najważniejsze założenia konkursowe:

1. Celem konkursu jest m.in. pobudzenie zainteresowania mieszkańców i turystów odwiedzających region, materialnym i niematerialnym dziedzictwem ziemi krośnieńskiej.

2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

- osoby urodzone w latach 2004 - 2008,  

- osoby urodzone przed 2004 rokiem.

3. Na pracę nadesłaną na konkurs powinno się składać zdjęcie dworku z ziemi krośnieńskiej oraz opis zawierający lokalizację dworku, jego historię i/lub ciekawostki z nim związane. Prace należy dostarczyć pocztą e-mail w terminie od 13 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. do Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, na adres: biuro@etnocentrum.pl.

Termin składania prac został przedłużony: do 14 września 2022 r.

4. Jury, powołane przez Organizatora przyznana 6 nagród głównych - finansowych (w obu kategoriach, za pierwsze, drugie i trzecie miejsce) oraz po 3 wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej w postaci nagród rzeczowych. Łącznie nagrodzonych zostanie 12 zdjęć. Dodatkową nagrodą dla wszystkich zwycięzców będzie kalendarz na 2023 rok.

5. Dla zwycięzców wysokość nagrody finansowej w każdej z dwóch kategorii będzie wynosiła:

a) I miejsce – 600 zł

b) II miejsce – 300 zł

c) III miejsce – 150 zł

 

Regulamin konkursu znajduje się tutaj --> Regulamin konkursu fotograficzno-krajoznawczego "4 pory roku" - edycja II - Dworki ziemi krośnieńskiej.

Załącznik 1. Opis zdjęcia w konkursie oraz Załącznik 2. Karta zgłoszenia - wypełnienie obu dokumentów i dostarczenie ich wraz z pracą konkursową jest koniecznym warunkiem udziału w konkursie, znajdują się tutaj.

 

Zachęcamy do udziału wszystkich chętnych i trzymamy kciuki za realizację zadania konkursowego! 

 

Powodzenia!

 

 

UWAGA! Ze względu na małą liczbę zgłoszeń, konkurs fotograficzno-krajoznawczy "4 pory roku", edycja II - Dworki ziemi krośnieńskiej został ODWOŁANY.