Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Fastrygi. Pamięć drewna - wernisaż wystawy Pawła Armaty 3 lipca 2021

Wystawa czasowa zatytułowana „Fastrygi. Pamięć drewna” to zebrane dzieła Pawła Armaty – snycerza, który zaprezentuje w Etnocentrum około 40 swoich prac. Wśród obiektów znajdują się płaskorzeźby zatytułowane „Pamięć drewna” oraz prace graficzno-malarskie – „Fastrygi”.

Zdaniem autora "Fastrygi" to ścinki, skrawki, paski pocięte, dopasowane do siebie i zszyte-sklejone w jedną spójną wizualną całość. W sensie metaforycznym, to zlepek moich emocji, myśli, spostrzeżeń, skojarzeń ze światem realnym, przefiltrowanych przez własną wyobraźnię. Mieszana technika plastyczna, którą zastosowałem do stworzenia prac, to połączenie malarstwa, grafiki i kolażu, a cały proces twórczy to z założenia „eksperyment” oparty w przewadze na działaniu intuicyjnym. Materiały, z których powstały prace, są zwykłymi śmieciami, odpadami, które zostały zachowane i przerobione tak, aby nabrały nowej formy i sensu...  

Dlaczego "Pamięć drewna"? Patrząc na kręte linie słoi, widzę i odczytuję je jak ludzkie linie papilarne. Myślę, że to intuicyjne skojarzenie ma jakiś sens, bo przecież są one dla każdego gatunku drzewa, drewna charakterystyczne. Mało tego słoje, które są śladem rocznych przyrostów drzewa, to zapis wszelkich zależności, które na ten wzrost miały bezpośredni wpływ. To precyzyjne kalendarium życia rośliny, istoty, bytu od siewki, aż po czas naturalnego obumarcia lub ścięcia przez człowieka. To obraz pojawiających się z każdym kolejnym rokiem coraz gęstszych i głębszych zmarszczek jak na ciele człowieka - zapisu radości i smutku, dostatku i biedy, narodzin i śmierci. Ale to nie koniec, bo przecież drewno dalej „żyje”, transmigruje, odradza się w nowych niezliczonych formach kreowanych przez człowieka – twórcę. Tym właśnie jest dla mnie pamięć drewna./Paweł Armata

Wernisaż wystawy z udziałem autora odbędzie się 3 lipca (sobota) w Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej o godzinie 18:00.

Paweł Armata urodzony w roku 1974 we Frysztaku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Miejscu Piastowym/Krośnie (nauka w latach 1989-1994). Ukończył studia w zakresie pedagogiki i pracy socjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym oraz Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracował jako instruktor plastyki w GOK Frysztak, a także pracownik socjalny w GOPS Frysztak. Od 20 lat zawodowo związany ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym we Frysztaku, w którym uczy zajęć technicznych, plastyki, kreatywności plastycznej, przysposobienia do pracy oraz prowadzi zajęcia terapii plastyką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Pomysłodawca „LABORATORIUM PLASTYCZNEGO" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Poza pracą prowadzi warsztaty twórcze dla dzieci „AKADEMIA PANAPA". Współtwórca i kurator techniczny Międzynarodowych Plenerów Rzeźbiarskich „GOGOŁOWSKIE DRZEWOLUDY" w latach 2008-2010. Uczestnik jako twórca „GOGOŁOWSKICH DRZEWOLUDÓW” 2011 (rzeźba drewniana pt. „Cytra powietrzna”). W wolnych chwilach zajmuje się rzeźbą w drewnie, małymi formami malarskimi, grafiką warsztatową i komputerową grafiką wektorową. Prowadzi profil „Eeoart" (epicentrum energii odnawialnej).

TERMIN: 3 – 29 lipca 2021 r.

MIEJSCE: Galeria na strychu Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

WSTĘP: wolny, w godzinach pracy instytucji

Podczas zwiedzania obowiązuje reżim sanitarny:

- ilość miejsc ograniczona zgodnie z aktualnym rozporządzeniem,

- obowiązek zakrywania ust i nosa,

- obowiązek dezynfekcji rąk.